Ämne 1

I Pyramid kommer du arbeta i olika fönster, även kallat för dialoger och rutiner. En rutin har oftast ett nummer som ID.

De dialoger du arbetar i kan öppnas på flera olika sätt och du kan ha flera dialoger öppna samtidigt.

Fönstret nedan är det första du möts av när du loggar in i Pyramid och kallas för “Huvudfönster”, där du även har ditt personliga skrivbord i Pyramid.

Ämne Innehåll
0% Slutfört 0/3 Steps