Lektion 2A

Ett inmatningsfält i Pyramid kan vara av olika typer. T.ex. Fritext (valfria tecken), Datum, Decimaltal, Heltal, Snabbsök m.m.

Beroende på vad det är för typ av fält så har de också olika egenskaper.

Numeriska fält

I ett numeriskt fält kan man bara skriva in siffror, och matematiska tecken för at göra beräkningar.
Se exempel nedan (citattecken skrivs inte).

Exempel 1:
Skriver man in “2” i fältet så kommer det bli en 2:a i inmatningsfältet

Exempel 2:
Skriver man in “2+5” i fältet så kommer det bli en 7:a i inmatningsfältet

Exempel 3
Skriver man in “(100/2)*3” i fältet så kommer det bli 150 i inmatningsfältet

Datumfält

I ett datumfält i Pyramid kan du välja att skriva in 2, 4, 6 eller 8 siffror och sedan låta Pyramid “tolka det” enligt nedan exempel.
Du kan även välja ett specifikt datum via “kalenderrutan” eller genom att man använder någon av tangenterna för snabbkommandon.

Nedan visas…

FORTSÄTTNING FÖLJER…