Lektion 3A

Flikar förekommer på flera olika typer av dialoger i Pyramid.
De finns t.ex. i Registervårdsrutiner, Centraler, Orderrutiner m.m.

Genom inställningsknappen så kan du välja vilken flik du vill komma till.
När du klickar på ett fliknamn i listan kommer du till den fliken, på samma sätt som om du hade klickat direkt på fliken.

Du kommer här även åt inställningarna för aktuellt fliksystem (längst ner i listan).

Under inställningarna kan du ange vilka flikar som ska vara aktiva (synas) och i vilken ordning de ska visas (högst upp i inställningsdialogen = längst till vänster).

FORTSÄTTNING FÖLJER…