Övningsuppgifter

1. Skapa en kopia av första artikeln i artikelregistret (rutin 710) genom att använda dig av funktionen “Behåll värde / Knappnålen”.

2. Använd sökstudion kopplad till rutin 720-Kundregister för att välja en post till rutin 720 (utgå från rutin 720).

3…