Lektion 1B

En rutin kan startas på flera olika sätt i Pyramid.

Antingen att du anger rutinnumret i adressfältet och bekräftar valet, genom att dubbelklicka på en genväg på skrivbordet, via favoriter eller via en annan rutin.

Adressfältet

Skriv in rutinnumret eller namnet på rutinen och bekräfta med Enter-, TAB-tangenten eller genom att klicka på rutinen i listan.

Genväg

Genom att dubbelklicka på en skrivbordsgenväg till en rutin så öppnas rutinen upp.

Favoriter

Via stjärnan i huvudmenyn så kommer man åt de rutiner man har angett som favorit.

Via andra rutiner

I väldigt många rutiner finns…

FORTSÄTTNING FÖLJER …