Grundkurs Pyramid 4

Bra information och lätt att förstå.
Bra informationsfilmer efter avsnitten.
Bra med praktiska övningar efter de olika avsnitten.