Lektion 2B

Här presenteras några generella funktionsknappar som förekommer på flera ställen i Pyramid.

Inställningar

Detta är ikonen för olika inställningar i Pyramid och återkommer på flera olika ställen.
T.ex. i en verktygslist, kommandopanel osv. osv.

Meny
Klickar du på denna ikon så visas en…

FORTSÄTTNING FÖLJER…